Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

Pigletandpooh
Masz pewnie dużo mniej problemów niż ludzie w 470 roku p.n.e., kiedy przyszedł na świat Sokrates – przed erą nowoczesnej medycyny, elektryczności, samochodów czy podstawowych praw człowieka. Ale żeby docenić swoje szczęście, wcale nie musisz cofać się w czasie ani szukać przykładów na drugim końcu świata. Wystarczy, że pojedziesz do innej dzielnicy we własnym mieście albo rozejrzysz się po swoim miejscu pracy, a mogę ci zagwarantować, że znajdziesz mnóstwo osób w gorszej sytuacji niż twoja. Być może tego nie zauważasz – jak my wszyscy. W naszych oczach życie innych to przegląd najciekawszych wydarzeń, chociaż we własnym skupiamy się tylko na zakulisowych trudnościach.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Pigletandpooh
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality
Pigletandpooh
9659 831a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Pigletandpooh
4609 3448 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Pigletandpooh
5468 034f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Pigletandpooh
5508 8f35 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Pigletandpooh
7194 8de0
Reposted fromdreamadream dreamadream viaVostok Vostok
Pigletandpooh
5544 a8a6 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaVostok Vostok
Pigletandpooh
6230 ab8d 500
Reposted fromambiente ambiente viaVostok Vostok
Pigletandpooh
5134 5af6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaVostok Vostok
Pigletandpooh
9791 9ec9
Reposted fromsavatage savatage viaVostok Vostok
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaVostok Vostok
Pigletandpooh
9961 99c5 500
Reposted fromsavatage savatage viaVostok Vostok
Pigletandpooh
7027 985e
Reposted fromLane Lane viaVostok Vostok
Pigletandpooh
4185 8b48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
Pigletandpooh
0723 3780
Pigletandpooh
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaVostok Vostok
Pigletandpooh
0830 6088
Reposted fromQlka Qlka viaVostok Vostok
Pigletandpooh
Pigletandpooh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl