Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

Pigletandpooh
0652 7b5d 500
Reposted bylaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
4556 fa7f 500
Reposted fromnutt nutt viakitana kitana
Pigletandpooh
Współczesna filozofia higieny psychicznej wyraża pogląd, zgodnie z którym człowiek powinien być nieustająco szczęśliwy, a nieszczęście uważa się za przejaw nieprzystosowania. Ów system wartości może być zatem odpowiedzialny za to, iż brzemię nieuniknionego nieszczęścia człowieka dodatkowo powiększa ciężar bycia nieszczęśliwym z powodu bycia nieszczęśliwym.
— Edith Weisskopf-Joelson
Reposted fromkitana kitana
Pigletandpooh
"Wywierać na kogoś wpływ znaczy to samo, co obdarzać go swoją duszą. Człowiek taki nie posiada już wówczas własnych myśli. Nie pożerają go własne namiętności. Cnoty jego ni należą już do niego. Nawet jego grzechy, jeśli w ogóle grzechy istnieją, są zapożyczone od kogoś innego. Staje się on echem cudzej melodii, aktorem roli nie dla niego napisanej.
Oscar Wilde – Portret Doriana Graya
Reposted bylaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
Pigletandpooh
0064 99d2 500
Reposted fromczinok czinok vialaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
7312 dd49
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
Papieros jest doskonałym przykładem doskonałej rozkoszy. Sprawia przyjemność, a nie zaspokaja.
— Oscar Wilde "Portret Doriana Graya"
Reposted fromMissMurder MissMurder vialaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
3002 855c
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
4297 2d59
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
8264 0106 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
0556 fe72 500
Dziękuje malutka😍😍 ❤so much
Pigletandpooh
0541 5d39 500
Moje malutkie wielkie szczęście.❤.U.2...🎂🏠😉
Pigletandpooh
0288 88c1 500
Wiem, że to czytasz, Puchaciu! Kocham Cię Skarbie ♥️
Reposted fromlaparisienne laparisienne

July 14 2019

0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacarmenluna carmenluna
Pigletandpooh
5616 175d 500
Pigletandpooh
0279 b394 500
Reposted bylaparisienne laparisienne
Pigletandpooh
0272 6b2b 500
Rodin The Gates of Hell

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl